20 Habitatges unifamiliars

20 Habitatges
unifamiliars aparellats


Lloc   Breda (Girona)
Any   1990
Client   FOLBRE S.A.

Arquitecte   Ricard Balcells

Programa
Habitatges de protecció oficial de 4 dormitoris. Agrupació aparellada i desenvolupament en dues plantes. Garatge i jardí per a cada vivenda.