Clínica Odontològica

Clínica Odontològica

Lloc   c/ Balmes, Barcelone
Any   1994
Client   Dr. Chimenos Kustner

Arquitecte   Ricard Balcells

Programa
Tres gabinets odontològics, sala d'espera, cambra raigs X i laboratori de revelat i d'esterilització. Recepció, administració, despatx i serveis.