Habitatges a via Favència

Concurs d’habitatges a
via Favència de Barcelona


Lloc   Barcelona
Any   2004
Client   INCASOL
Superfície   5.160m2

Arquitecte   Ricard Balcells

Programa
72 habitatges per joves a la via Favència de Barcelona.
Habitatges de 40 i 50  metres quadrats