Escola Sant Nicolau

Escola Sant Nicolau

Lloc   Sabadell, Barcelona
Any   2001
Client   Agrupació Pedagògica Sant Nicolau
Superfície   6.265 m2

Arquitecte   Ricard Balcells Comas
Arquitectes col·laboradors   Teresa Monleón

Programa
Aules de primària, secundaria i batxillerat. Administració. Cuina i menjador. Gimnàs de 19 x 32 (sala polivalent)