Gimnàs Escola Ignasi Iglesias

Gimnàs Escola Ignasi Iglesias

Lloc   Sant Andreu. Barcelone
Any   1991
Client   Mairie de Barcelona

Arquitecte   Ricard Balcells Comas

Programa
Gimnàs escolar i vestidors. Reordenació dels espais exteriors i d'entrada a l'aulari existent a través d'un pati interior.