Pista Coberta "la Torreta"

Pista Coberta "la Torreta"
Edifici de vestidors (La Roca)


Lloc   La Roca del Vallès, Barcelona
Any   2002
Client   Ajuntament de La Roca del Vallès
Superfície   1,300 m2

Arquitecte   Ricard Balcells

Programa
Cobriment de la pista polisportiva (30 x 44m). Edifici de vestidors per a equips i monitors.